SimMan 3G

Kód: 212-02150
Značka: Laerdal
8 Kč 10 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Nejpokročilejší moderní bezdrátový pacientský simulátor dospělého, který usnadňuje nácvik základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Sledování a rozpoznání většiny základních životních funkcí přímou interakcí s pacientským simulátorem a sledováním stavu simulátoru na pacientském monitoru.

Detailní informace

Barva: Světlá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 212-02350
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Tmavá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 212-02250
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Snědá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 212-02150
8 Kč
10 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

SimMan 3G je bezdrátový pacientský simulátor o velikosti dospělého pacienta, s vnitřním akumulátorovým napájením, vnitřním vzduchovým kompresorem a se zásobníky tekutin. Jednotlivé výkony studentů jsou systémem zaznamenány do protokolu a použity pro pozdější rozbor výuky.

Simulaci řídí počítač instruktora. Náhlavní souprava umožňuje instruktorovi simulovat interaktivní hlasovou komunikaci mezi pacientem a studentem.

Software dodávaný se simulátorem zahrnuje aplikaci LLEAP pro řízení scénářů, SimDesigner pro vytváření a úpravu scénářů, SimView Server nebo SessionViewer pro pozdější prezentaci simulace se záznamem videa a aplikaci pacientského monitoru.

Systém umožňuje instruktorovi efektivně vyhodnotit individuální a týmové dovednosti studenta na základě realistické klinické situace.

212-02350 Simman 3G_10

Mezi funkce simulačního systému SimMan 3G patří:

 • Vysoce konfigurovatelné dýchací cesty obsahující nastavitelnou plicní poddajnost a odpor, které umožňují simulaci komplikovaných případů zajištění dýchacích cest.
 • Oči reagující na světlo a klinický stav pacientského simulátoru.
 • Technologie RFID umožňující automatické rozpoznávání léků a pomůcek pro zajištění dýchacích cest.
 • Automatické měření objemu a koncentrace léků a intravenózních tekutin.
 • Krev je do modulů krvácení aimitace zranění přiváděna z vnitřního zásobníku na krev. V případech silného krvácení lze připojit vnější jednotku plnění krve.
 • Simulace sekretů: pocení, slzení, pěna u úst, moč a sekrece z uší se přivádí z vnitřního zásobníku tekutiny. Při delší simulaci sekretů lze připojit vnější jednotku plnění tekutiny.
 • Křeče simulující epileptické záchvaty nebo pomalé pohyby rukou.
 • Zaměření na kvalitu kardiopulmonální resuscitace (QCPR): měření a zpětná vazba podle směrnic z roku 2005 a 2010.
 • Vaskulární přístup (intraoseální) přes tibii.
 • Automatické ovládání simulace na základě předprogramovaných a validovaných pacientských případů.

212-02350 Simman 3G_4

 

Vlastnosti simulátoru

 •  celotělový model pacienta, který se používá pro medicínskou výuku a nácvik dovedností s programovatelným fyziologickým chováním
 • věrné provedení a adekvátní reakce na všechny zásahy uživatelů/studentů – výkony, podání medikace
 • simulátor umožňuje nastavení různých patologických stavů a jejich reálných klinických příznaků
 • bezdrátové připojení simulátoru s ovládacím panelem
 • pohyblivé části - ramena, krk, kyčle, koleno, kotník
 • vyměnitelné zevní genitálie (mužské, ženské, neutrální)
 • dodávka obsahuje vlastní simulátor s příslušenstvím, simulovaný pacientský monitor, příslušný software a ampulárium s běžně dostupnými léky

Technické vlastnosti simulátoru

 • provoz z elektrické sítě i z dobíjitelných akumulátorů
 • možnost dobíjení akumulátorů uvnitř simulátoru i po vyjmutí
 • možnost výměny akumulátorů za provozu simulátoru bez nutnosti vypnutí simulátoru
 • plně bezdrátové propojení s ovládacím počítačem a simulovaným pacientským monitorem prostřednictvím WiFi)
 • při bezdrátovém spojení figuríny s ovládacími prvky a pro provoz figuríny není nutné internetové připojení
 • nádrže na provozní tekutiny, tlakové nádoby, kompresor, akumulátory a ostatní příslušenství pro chod simulátoru jsou umístěny uvnitř simulátoru
 • simulátor umožňuje hlasovou komunikaci mezi instruktorem a trénujícím, kdy instruktorův hlas je přenášen do simulátoru (simulátor „mluví“ hlasem instruktora) a zpětně instruktor slyší veškeré dění v okolí simulátoru z pozice pacienta

Ovládání simulátoru

 • možnost ovládání simulátoru instruktorem on-line, kdy instruktor ovládá simulátor dle potřeb simulace a má možnost ihned reagovat na konkrétní situace, možnost dotykového i bezdotykového ovládání pomocí připojené klávesnice
 • možnost automatického režimu simulátoru – simulátor je ovládán scénářem a funguje automaticky, včetně všech reakcí na léčebné postupy prováděné studentem (trénujícím). Předprogramované scénáře k objednání zvlášť.
 • instruktor ve sluchátkách slyší dění okolo simulátoru z pohledu pacienta a může operativně reagovat

Automatická detekce léků a úkonů a pomůcek, automatický záznam

 • Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora prováděné úkony jako je hmatání pulzu, měření krevního tlaku, záklon hlavy, punkci hrudníku, zavedení močové cévky, vyšetření zorniček osvitem, KPR, defibrilaci, zahájení či ukončení monitorování vitálních funkcí, které jsou fyzicky prováděné na simulovaném pacientském monitoru.
 • Simulátor automaticky zaznamenává bez zásahu instruktora všechny použité pomůcky a přístroje, např. použití ventilační masky, pomůcky na zajištění dýchacích cest, použití kyslíkové masky, napojení ventilátoru, odsání sekretu z dýchacích cest atd.
 • Simulátor je vybaven předpřipraveným i.v. vstupem (kanylou) na pravé paži s automatickým rozpoznáváním podávaných léků (generický název, množství, koncentrace, dávka). Adekvátní odezvu na léky je možné naprogramovat dle potřeb.
 • Součástí dodávky je ampulárium pro simulaci běžně používaných léků
 • Veškeré úkony jsou zaznamenávány v časové posloupnosti s přesným časem od začátku simulace. Do záznamu se také zaznamenává aktuální klinický stav pacienta.
 • Instruktor může během simulace vkládat svoje komentáře do záznamu o simulaci.
 • Simulace může být zaznamenána na video a audio záznam.
 • Kompletní záznam v časové posloupnosti včetně videozáznamu a záznamu pacientského simulátoru lze uložit a přehrát na softwaru, který je volně ke stažení.

 

Klinické vlastnosti simulátoru

Dýchací systém

 • zajištění dýchacích cest a komplikací při zajišťování průchodnosti dýchacích cest
 • možnost manipulace s čelistí, předsunutí čelisti
 • možnost nácviku odsávání (orální a nazofaryngeální) – s automatickou detekcí provedení úkonu (systém automaticky zaznamenává použití odsávacího katetru v dutině ústní či nosní)
 • možnost umělé plicní ventilace
 • možnost intubace a zajištění dýchacích cest běžně používanými pomůckami
 • regulovatelnost rezistence plic (každá plíce samostatně), nastavitelná compliance
 • nastavitelnost distenze žaludku
 • detekce správné polohy hlavy

 Komplikace dýchacích cest

 • edém jazyka
 • hltanový edém
 • laryngospazmus
 • trizmus
 • strnutí šíje
 • zapadnutí jazyka
 • obstrukce dýchacích cest
 • spontánní dýchání
 • zvedání a klesání hrudníku (oboustranné a jednostranné)
 • možnost poslechu dechových ozev včetně patologií
 • přednastavené stavy „Nelze intubovat, lze ventilovat“ a „Nelze intubovat, nelze ventilovat“

 Cirkulační systém

 • hmatatelný pulz na:
 • arteria karotis (krční tepny)
 • arteria brachialis (pažní tepny)
 • arteria radialis (vřetení tepny)
 • arteria femoralis (stehenní tepny)
 • arteria poplitea (podkolenní tepny)
 • arteria dorsalis pedis (hřbetní tepny nohy)
 • arteria tibialis posterior (zadní holenní tepny)
 • pulz je synchronizovaný s EKG a kvalita odpovídá nastavenému krevnímu tlaku (fyziologická odezva)

Krevní tlak

 • součástí simulátoru je tonometr na měření krevního tlaku
 • při měření lze slyšet ve fonendoskopu reálné Korotkovy fenomény

Kardiologické funkce

 • extenzivní knihovna EKG rytmů
 • možnost manuálního vkládání extrasystol do EKG
 • možnost úpravy EKG křivky „on-line“ instruktorem (možnost změny jednotlivých ST úseků)
 • možnost poslechu srdečních ozev –  čtyři přední místa na hrudníku
 • monitorování rytmu běžným EKG – 4 sv. kabel
 • zobrazení 12ti svodového EKG na simulovaném monitoru (simulované)
 • možnost defibrilace a kardioverze standardními energiemi 

Sekrece

 • slzení
 • simulace pocení (na čele)
 • sekrece z dutiny nosní
 • sekrece z uší
 • sliny a pěna od úst

Cyanóza

 • naznačená v oblasti rtů
 • spuštění automaticky na základě hodnoty SpO2

Oči

 • pohyb očních víček, mrkání, otvírání a zavírání očí
 • adekvátní reakce zorniček na osvit
 • možnost nastavení velikosti zorniček - mydriáza, myóza
 • každé oko lze ovládat samostatně 

Simulace křečí

 • tonické
 • tonicko klonické

Močení

 • diuréza - možnost simulace močení (reálný odtok moči) dle scénáře
 • možnost cévkování – obě pohlaví

      Krvácení

 • simulace krvácející rány s reálnou hemodynamickou odezvou, tj. odezva v krevním tlaku, tepové frekvenci včetně vlivu zástavy krvácení a dohrazení krevního oběhu

Volitelně lze objednat trauma modul krvácejících zranění:

 • prostřelená horní končetina
 • prostřelená dolní končetina
 • amputace horní končetiny
 • amputace dolní končetiny 

Možnosti nácviku jednotlivých výkonů a vyšetření

 • zajištění dýchacích cest a ventilace pomocí běžně používaných pomůcek (ETT rourka, kombitubus, LMA, iGel)   
 • chirurgické zajištění DC (koniopunkce, koniotomie)
 • punkce hrudníku, hrudní drenáž

 IO přístup

 • s možností použití vrtačky
 • sternum, holeň
 • možnost aspirace simulované krve

Poslech

 • jednostranné i oboustranné dechové ozvy
 • normální a abnormální dechové ozvy
 • 5 poslechových míst v přední části hrudníku
 • 6 poslechových míst v zádové části
 • poslechové vyšetření srdce na čtyřech předních místech hrudníku
 • poslechové vyšetření břicha

Simulovaný pacientský monitor

 • bezdrátový přenos dat ze simulátoru
 • dotykový
 • možnost připojení myši
 • vysoce konfigurovatelný (možnost nastavení rozložení a barvy křivek)

Zobrazované simulované parametry:

 • EKG (2 stopy)
 • SpO2
 • CO2
 • ABP (arteriální krevní tlak)
 • CVP (centrální venózní tlak)
 • PAP (pulmonální arteriální tlak)
 • PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění)
 • NIBP (neinvazivní krevní tlak)
 • TOF (Fallotova tetralogie)
 • srdeční výdej (Cardiac Output)
 • teplota (vnitřní a periferní)
 • přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak)
 • zobrazení rentgenového snímku
 • možností nahrání vlastních RTG snímků ze systému PACS
 • zobrazení 12ti svodového EKG
 • zobrazení vlastních snímků/obrazů
 • zobrazení vlastních videosekvencí
 • zobrazení laboratorních výsledků (možnost importu z txt a pdf)
 • možnost zapínání a vypínání zobrazovaných hodnot z instruktorského počítače

 Programové vybavení

 • Software na ovládání simulátoru
 • Software simulující pacientský monitor s vitálními funkcemi simulátoru.
 • Software na vytváření kompletních scénářů a klinických odezev na léky a úkony.
 • Program pro prezentaci záznamu průběhu výuky - „debriefing“, pomocí něho lze promítat nácvik v časovém sledu včetně zobrazení náhledu pacientského simulátoru, obrazového záznamu a zvukového záznamu.

 

aerdal Training 675 subscribers SimMan 3G - IV Arm - How to Prime the System

SimMan 3G - How To Adjust Fluid Flow

SimMan 3G - How To Calibrate the BP Arm

SimMan 3G - IV Arm - How to Clean the IV system

SimMan 3G - IV Arm - How To Change the IV Catheter