Trauma Care Bundle For SimMan

Kód: 390-10051
Značka: Laerdal
8 Kč 10 Kč včetně DPH
Dostupnost a cena na dotaz

LSUS Trauma Care Bundle SimMan 3G/SimManALS, eFAST Protocol je balíček 10 scénářů péče o poranění pro software LLEAP, rozsáhlých podpůrných materiálů ke scénářům a doprovodných praktických ultrazvukových případů. Balíček lze použít k hodnocení a školení poskytovatelů zdravotní péče a studentů medicíny posledních ročníků v péči o poranění.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Trauma Care Bundle, eFAST Protocol je navržen přímo pro ultrazvukové řešení Laerdal-SonoSim, které integruje diagnostické ultrazvukové možnosti SonoSim do pacientských simulátorů. Ultrazvukové řešení Laerdal-SonoSim poskytuje realistické a náročné simulace založené na scénářích, jejichž cílem je podporovat kritické myšlení a dovednosti v oblasti klinického rozhodování. Uživatelům přináší možnost vyzkoušet si široké spektrum dovedností v péči o poranění v náročném, ale bezpečném prostředí.

Scénáře péče o poranění jsou navrženy tak, aby hodnotily schopnosti studenta postarat se o pacienty po traumatu. Studenti budou muset provést primární a sekundární hodnocení poranění pacienta a dále rozsáhlé cílené ultrazvukové vyšetření při poraněních (extended Focused Assessment with Sonography for Trauma; eFAST). Trauma Care Bundle je navržen dle eFAST protokolu. Od studentů se očekává, že pro každý scénář budou schopni získat a interpretovat 6 ultrazvukových snímků z reálných případů pacientů. Následně jim bude poskytnuto mnoho normálních i patologických ultrazvukových snímků.

Studenti budou muset v rámci lékařského rozhodování provést správnou diferenciální diagnostiku, včas zahájit resuscitaci, přiřadit priority diagnostickým úkonům, určit základní laboratorní vyšetření a správně získat, interpretovat a použít eFAST snímky. Uživatelé musí sestavit plán péče o pacienta, který efektivně propojuje možnosti zdravotního systému a personálu a zajišťuje optimální výsledky u pacientů.