MegaCode Kelly - Pokročilá figurína technik záchrany života

Kód: 200-05050
Značka: Laerdal
8 Kč 10 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

MegaCode Kelly je realistická celotělová figurína, určená pro nácvik pokročilých a obtížných scénářů s obstrukcí dýchacích cest a intravenózní léčbou především v přednemocniční péči .

Detailní informace

Barva: Advanced - Světlá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 200-05050
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Advanced - Tmavá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 200-05050B
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Advanced - Snědá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 200-05050T
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Basic - Světlá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 203-05050
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Basic - Tmavá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 203-05050B
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Basic - Snědá pleť
Dostupnost a cena na dotaz | 203-05050T
8 Kč
10 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Dostupné varianty:

 1. Mega Code Kelly Advanced
 2. Mega Code Kelly Basic (pouze EKG)

Barva pleti: světlá, tmavá nebo snědá

Pokud je používána se systémem SimPad, figurína MegaCode Kelly umožňuje defibrilaci, pacing s obnovením / bez obnovení QRS komplexů a nastavitelným prahem, interpretaci EKG, neinvazivní měření krevního tlaku a auskultaci a rozpoznávání srdečních, dechových a střevních ozev. Systém SimPad dále umožňuje užívání předem nahraných hlasových záznamů, živé přenášení hlasu pomocí bezdrátového mikrofonu, logování a funkcí scénáře. SimPad je nutné objednat samostatně.

Výhody výrobku:

 • Předprogramované scénáře nabízejí standardizované školení, přizpůsobitelné scénáře a ovládání instruktorem v reálném čase.
 • Pevná a odolná figurína, která vydrží roky používání.
 • Vysoce flexibilní a mobilní pro použití ke školení v místě úrazu, při přepravě a v nemocnici.
 • Platforma figuríny s mnoha moduly nabízí široký rozsah školení v následujících oblastech: KPR, ACLS, NBC (nukleární, biologický a chemický), zranění, ošetření krvácející rány a poskytování první pomoci.

Získané dovednosti:

Dovednosti zajištění dýchacích cest

 • Obstrukce dýchacích cest
 • Endotracheální intubace
 • Nazotracheální intubace
 • Digitální intubace
 • Zavedení ústního vzduchovodu
 • Zavedení nosního vzduchovodu
 • Ventilace ambuvakem
 • Retrográdní intubace
 • Světlem asistovaná intubace
 • Zavedení laryngeální masky
 • Zavedení laryngeálního tubusu
 • Zavedení kombirourky
 • Transtracheální trysková ventilace
 • Chirurgická krikotyreotomie
 • Krikotyreotomie pomocí jehly
 • Techniky odsávání
 • Auskultace žaludku pro ověření správného umístění v dýchacích cestách

Podání léků

 • Zavedení i.v. vstupu, infuze a bolusové podání do periferních žil na předloktí, loketní jamky a hřbetu ruky
 • Subkutánní a intramuskulární injekce

Dekomprese tenzního pneumotoraxu

 • Bilaterálně medioklavikulární umístění
 • Medioaxilární umístění (vpravo)

Zavedení hrudního drénu (pouze Advanced verze)

 • Medioaxilární umístění (vlevo)

Dovednosti spojené se srdeční činností (pouze SimPad verze)

 • 3–4svodové EKG
 • Pacing s nastavitelným prahem, s obnovením / bez obnovení QRS komplexů
 • Defibrilační schopnosti (25–360 Joulů)

Oběhové dovednosti (pouze Advanced verze)

 • Bilaterální pulz karotid
 • Neinvazivní měření krevního tlaku
  • Brachiální a radiální pulz
  • Auskultace nebo palpace v rámci neinvazivního měření krevního tlaku

Ozvy a řeč (pouze Advanced verze)

 • Srdeční ozvy synchronizované s EKG
 • Plicní ozvy
 • Střevní ozvy
 • Předem naprogramované hlasové záznamy
 • Živý hlas pomocí mikrofonu

 

Obsah balení:

MegaCode Kelly Advanced

(1) Návod k použití

(1) Záruční list Laerdal Global

(1) Dospělá celotělová figurína

(1) Kloubová cvičná paže s i.v. vstupem

(1) Cvičná paže s funkcí měření krevního tlaku

(1) Lubrikant figuríny

(1) Oční sada MegaCode Kelly

(6) Kůže krku

(1) Páska krikotyreoidní membrány, navinutá v roli

(1) Sada náhradních měchýřů pro pneumotorax

(2) Medioklavikulární měchýře

(2) Medioaxilární měchýře

(6) Moduly pro hrudní drenáž

(1) Sada defibrilačních nástavců

(1) Přenosná taška

(1) Bunda

(1) Kalhoty

 

MegaCode KellyBasic

(1) Návod k použití

(1) Záruční list Laerdal Global

(1) Dospělá celotělová figurína

(1) Kloubová cvičná paže s i.v. vstupem

(1) Lubrikant figuríny

(6) Kůže krku

(1) Oční sada MegaCode Kelly

(1) Páska krikotyreoidní membrány, navinutá v roli

(1) Sada defibrilačních nástavců

(1) Sada náhradních měchýřů pro pneumotorax

(2) Medioklavikulární měchýře

(2) Medioaxilární měchýře

(1) Přenosná taška

(1) Bunda

(1) Kalhoty