SimMan 3G Trauma

Kód: 219-02033
Značka: Laerdal
8 Kč 10 Kč včetně DPH
Dostupnost a cena na dotaz

Moderní odolný bezdrátový pacientský simulátor dospělého pro nácvik ošetření zranění, základní a rozšířené neodkladné resuscitace. Nabízí dostatečnou flexibilitu pro provádění rozmanitých a všestranných scénářů založených na simulaci v prostředí dle vašeho výběru ve třídě nebo v polních podmínkách - od mimořádné situace na odlehlém místě, místa přírodních katastrof, válečně zničené bojiště až po rušnou nemocniční jednotku.

SimMan 3G Trauma je speciálně navržen tak, aby vyhovoval vojenským potřebám.  

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hlavní součásti systému SimMan 3G Trauma:

SimMan 3G Trauma je bezdrátovým simulátorem dospělého pacienta v životní velikosti s interním napájením z baterií, interním vzduchovým kompresorem a zásobníky kapalin. Zásahy studentů jsou systémem registrovány do protokolu relace a slouží k pozdějšímu rozboru situací.

Správa simulátoru SimMan 3G Trauma veškerých dalších simulátorů společnosti Laerdal obsluhovaných počítačem se provádí pomocí unifikované softwarové platformy LLEAP. Pomocí vlastních nebo předprogramovaných scénářů, provádíte simulační školení a vyvíjíte nové scénáře pomáhající snáze plnit učební úkoly.

Počítač pacientského monitoru lze nakonfigurovat tak, aby replikoval většinu pacientských monitorů. Webová kamera zaznamenává video a zvukové sekvence používané během relace rozboru situací. Pacientský monitor také slouží jako přídavný displej pro zobrazování dalších funkcí, jako například 12svodové EKG, rentgenové snímky a laboratorní výsledky pro prohlížení historie pacientského případu.

Počítač instruktora řídí simulaci. Náhlavní souprava umožňuje instruktorovi simulovat interaktivní hlasovou komunikaci mezi pacientem a studentem.

Simulace může probíhat autonomně za použití přednastavených pacientských případů. Vývoj pacientského stavu je předprogramován a automaticky reaguje na zásahy studenta.

Také jsou obsaženy softwarové programy počítače pro tvorbu a editování scénářů, také je obsažena aplikace pro simulační relace rozboru situací na základě video záznamu pořízeného pomocí webové kamery a pacientského monitoru simulátoru SimMan 3G.

Komunikace prostřednictvím sítě WLAN

Komunikace mezi simulátorem SimMan 3G Trauma a laptopem je založena na komunikaci prostřednictvím sítě WLAN. Simulátor a počítače lze také připojit ke kabelové datové síti LAN a deaktivovat komunikaci prostřednictvím sítě WLAN.

219-02033 Simman 3G Trauma_4    trauma military

 

RŮZNÉ ZPŮSOBY NÁCVIKU A RŮZNÉ FUNKCE PŘI PRÁCI S DÝCHACÍMI CESTAMI

 • Ovladatelné otevřené/zavřené dýchací cesty, automatické nebo manuální ovládání
 • Nakláněcí hlava / zvedací brada
 • Manipulace s čelistí, vysouvací čelist
 • Odsávání (orální a nazofaryngeální)
 • Ventilace pomocí masky s vakem
 • Orotracheální intubace
 • Nazotracheální intubace
 • Intubace pravé dýchací cesty
 • Rourka CombiTube, laryngeální maska (LMA) a další umístění dýchacích cest
 • Retrográdní intubace
 • Intubace při použití fibroskopu
 • Transtracheální proudová ventilace
 • Jehlová krikotyreotomie
 • Chirurgická krikotyreotomie
 • Proměnná compliance plic – 4 nastavení
 • Proměnná rezistence dýchacích cest – 4 nastavení
 • distenze žaludku

KOMPLIKACE DÝCHACÍCH CEST

 • Detekce správné polohy hlavy
 • Stav „Nelze intubovat, nelze ventilovat“
 • Lze ventilovat, nelze intubovat
 • Edém jazyka
 • Hltanový edém
 • Laryngospazmus
 • Omezený rozsah pohybu krční části páteře
 • Trizmus

FUNKCE DÝCHÁNÍ

 • Spontánní dýchání
 • Oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku
 • Vydechování CO2
 • EtCO2 a zobrazení křivky
 • Normální a abnormální dechové ozvy
  • 5 předních poslechových míst
  • 6 zadních poslechových míst
 • Saturace kyslíkem a zobrazení křivky

DÝCHACÍ OBTÍŽE

 • Cyanóza
 • Punkce hrudní dutiny jehlou – oboustranně
 • Jednostranný a oboustranný pohyb hrudníku
 • Jednostranné, oboustranné a lobární dechové ozvy
 • Zavádění hrudní rourky – oboustranně 
military_action

KARDIOLOGICKÉ FUNKCE

 • Extenzivní knihovna EKG
 • Srdeční ozvy – 4 přední místa
 • Monitorování simulovaného rytmu EKG (4 svody)
 • Zobrazení 12svodového EKG
 • Defibrilace a kardioverze
 • Stimulace

FUNKCE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

 • Manuální měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev
 • Synchronizované s EKG pulzy krční tepny, stehenní artérie, brachiální tepny, vřetenní tepny, pulz na a. dorsalis pedis, popliteální pulz a pulz na a. tibialis posterior
 • Intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku
 • Palpace pulzu je detekována a zaznamenávána do protokolu

CÉVNÍ PŘÍSTUP

 • Nitrožilní přístup (pravá paže)
 • Intraoseální přístup (holeň a sternum)
 • Oboustranná místa s nitrosvalovou stehenní a deltovou výplní

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE (KPR)

 • Shoda se směrnicemi 2015
 • Stlačení hrudníku při kardiopulmonální resuscitaci (KPR) generují hmatný pulz, křivku krevního tlaku a artefakty EKG
 • Realistická hloubka stlačení a odpor při stlačování
 • Detekce hloubky a frekvence stlačení
 • Detekce opírání se (neúplné uvolnění tlaku po stlačení)
 • Odezva v reálném čase na kvalitu KPR

OČI

 • Mrkání – pomalé, normální, rychlé, mžikání
 • Otevřené, zavřené a částečně otevřené
 • Přizpůsobení zornic:
  • synchronně/asynchronně
  • normální a pomalá rychlost odezvy

DALŠÍ FUNKCE

 • Krvácení
  • Simulace krvácení na několika místech
  • Arteriální a venózní
  • Vitální funkce automaticky reagují na ztrátu krve a ošetření
  • Možnost použití různých modulů se zraněními a imitačních souprav
 • Výstup moči (proměnný)
 • Katetrizace pomocí Foleyova katétru
 • Sekrety
  • Oči, uši, nos, ústa
  • Krev, hleny, mozkomíšní mok atd.
 • Pocení
 • Střevní ozvy – čtyři kvadranty
 • Hlas pacienta
  • Předem zaznamenané zvuky
  • Možnost záznamu vlastních zvuků
  • Instruktor může bezdrátově simulovat hlas pacienta
 • Komunikace s instruktorem
  • Několik instruktorů komunikuje pomocí integrovaného hlasu přes internetový protokol (VOIP) 

AMPUTACE

 • Amputovaná levá horní končetina
 • Amputovaná levá dolní končetina
 • Amputovaná pravá horní končetina
 • Pokožka amputovaného pravého lýtka

 CERTIFIKACE

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR 

FUNKCE SYSTÉMU

 • Bezdrátový počítač instruktora se softwarem LLEAP
 • Ovládání několika figurín z jednoho rozhraní
 • Ovládání simulace z libovolného místa datové sítě
 • Použití manuálního režimu pro provádění scénářů bez přípravy pro celkové ovládání všech parametrů
 • Použití automatického režimu s předprogramovaným scénářem pro jednoduché a standardní provádění simulace
  • Pacientské případy využívající fyziologické a farmakologické modely
  • Předprogramované scénáře (k objednání zvlášť)
  • Obsah vytvořený uživatelem
 • Ovládací prvky simulace; rychle dopředu, pozastavit, přetočit, uložit/obnovit
 • Editor profilů
 • Zobrazení budoucího předpokladu a resuscitace pacienta
 • Integrovaný video rozbor situací
 • Časově označené aktivity, vitální funkce a poznámky instruktora se zaznamenávají do protokolu událostí

PACIENTSKÝ MONITOR

 • Simulovaný pacientský monitor s dotekovou obrazovkou poskytuje stručný klinický přehled fyziologických parametrů
 • Barevná obrazovka monitoru je konfigurovatelná a nabízí různé simulované parametry, každý z nich nabízí víceúrovňové alarmy
 • Simulované parametry zahrnují EKG (2 stopy), SpO2, CO2, ABP, CVP, PAP, PCWP, NIBP, TOF, minutový objem, teplotu (vnitřní a periferní), další a programovatelné parametry, např. ICP
 • Rentgenové zobrazení
 • 12svodové EKG
 • Zobrazení vlastních snímků/obrazů
 • Zobrazení vlastních videosekvencí
 • Saturace kyslíkem a křivka