SimMan Essential

Kód: 213-02155
Značka: Laerdal
8 Kč 10 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Bezdrátový pacientský simulátor, jehož pokročilé klinické funkce slouží k nácviku zvládání kritických stavů. SimMan Essential je věrná figurína dospělého v životní velikosti. Je odolný, spolehlivý, připojitelný k datové síti, plně mobilní, usnadňuje simulaci a činí ji realističtější, než kdy dříve.

Detailní informace

Barva: Světlá pleť, Typ: Standardní
Dostupnost a cena na dotaz | 213-02355
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Světlá pleť, Typ: Bleeding
Dostupnost a cena na dotaz | 214-02355
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Tmavá pleť, Typ: Standardní
Dostupnost a cena na dotaz | 213-02255
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Tmavá pleť, Typ: Bleeding
Dostupnost a cena na dotaz | 214-02255
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Snědá pleť, Typ: Standardní
Dostupnost a cena na dotaz | 213-02155
8 Kč
10 Kč včetně DPH
Barva: Snědá pleť, Typ: Bleeding
Dostupnost a cena na dotaz | 214-02155
8 Kč
10 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Simulátor SimMan Essential zahajuje novou epochu simulačního školení, jelikož nabízí široký rozsah pacientských stavů a výukových materiálů pro usnadnění přípravy prováděné instruktorem a také nabízí dostupnost komplexních technických a výukových služeb.

Díky jednoduché obsluze, což je základní princip provedení, mohou výhody simulace využít jak noví, tak zkušení instruktoři.

 • Plně bezdrátový
 • Přídavné kabelové propojení pro napájení a připojení k datové síti
 • Lze integrovat do stávající datové sítě
 • Dobíjitelné, vyměnitelné baterie zaručí 4 hodiny nepřetržitého provozu simulátoru
 • Odolný a spolehlivý při použití v různém prostředí
essential rugged

Různé způsoby nácviku a různé způsoby zajištění dýchacích cest

 • Otevřené/zavřené dýchací cesty, automatické nebo manuální ovládání
 • Pohyblivá hlava / zvedací brada
 • Manipulace s čelistí, předsunutí čelisti
 • Odsávání (orální a nazofaryngeální)
 • Možnost umělé plicní ventilace
 • Orotracheální intubace
 • Nazotracheální intubace
 • Zajištění dýchacích cest pomocí: rourka CombiTube, laryngeální maska (LMA)
 • Intubace endotracheální rourkou
 • Retrográdní intubace
 • Intubace s použitím fibroskopu
 • Transtracheální proudová ventilace
 • Jehlová krikotyreotomie
 • Chirurgická krikotyreotomie
 • Zapnutí/vypnutí regulovatelné rezistence dýchacích cest
 • Distenze žaludku

Komplikace dýchacích cest

 • Stav „Nelze intubovat, lze ventilovat“
 • Stav „Nelze intubovat, nelze ventilovat“
 • Detekce správné polohy hlavy
 • Edém jazyka
 • Hltanový edém
 • Laryngospazmus
 • Trizmus

Funkce dýchání

 • Simulované spontánní dýchání
 • Oboustranné a jednostranné zvedání a klesání hrudníku
 • Vydechované CO2
 • Normální a abnormální dechové ozvy
  • 5 předních poslechových míst
  • 6 zadních poslechových míst

 Dýchací obtíže

 • Punkce hrudní dutiny jehlou – oboustranně
 • Jednostranný a oboustranný pohyb hrudníku
 • Jednostranné, oboustranné a lobární dechové ozvy
 • Hrudní drenáže oboustranně
SimManEssential_LCSU3_Action1

Kardiologické funkce

 • Extenzivní knihovna EKG
 • Srdeční ozvy – čtyři přední místa
 • Monitorování rytmu EKG (4 vodiče)
 • Zobrazení 12ti svodového EKG
 • Defibrilace a kardioverze
 • Stimulace

Funkce oběhového systému

 • Manuální měření krevního tlaku poslechem na základě Korotkovových ozev
 • EKG synchronizované s pulzy krční tepny, stehenní artérie, vřetenní tepny, pulz na a. dorsalis pedis, pulz na a. tibialis posterior a pulz brachiální tepny (pouze levá strana)
 • Intenzita pulzu měnící se v závislosti na krevním tlaku
 • Palpace pulzu je detekována a zaznamenávána do protokolu

Cévní přístup

 • Nitrožilní přístup (pravá paže)
 • Intraoseální přístup (holeň a sternum)

Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

 • Shoda se směrnicemi 2015
 • Stlačení hrudníku při kardiopulmonální resuscitaci (KPR) generují hmatný pulz, křivku krevního tlaku a artefakty EKG
 • Realistická hloubka stlačení a odpor při stlačování
 • Detekce hloubky, frekvence stlačení a uvolnění
 • Odezva v reálném čase na kvalitu KPR
 • Snímač polohy rukou

Oči

 • Mrkající oči
 • Otevřené, zavřené a částečně otevřené oči

Další funkce

 • Katetrizace pomocí Foleyova katétru
 • Střevní ozvy – čtyři kvadranty
 • Hlas pacienta
  • Zvuky ze záznamu
  • Možnost záznamu vlastních zvuků
  • Instruktor může bezdrátově simulovat hlas pacienta
 • Komunikace s instruktorem
  • Několik instruktorů komunikuje pomocí integrovaného hlasového protokolu VOI
 essential 2


Farmakologie

 • Manuální rozpoznávání léků
 • List lékařských záznamů

 

Funkce systému

 • Bezdrátový tablet osobního počítače dálkově ovládá simulátor
 • Ovládání několika figurín z jednoho datového rozhraní
 • Ovládání simulací z libovolného místa datové sítě
 • Několik rozhraní může ovládat/sledovat jednu simulaci
 • Režim instruktora
  • Přesné ovládání během školení
  • Tvorba a programování vlastních scénářů
  • Tvorba vlastních událostí
  • Provádění předpřipravených scénářů (k objednání zvlášť)
 • Automatický režim
  • Fyziologický a farmakologický model používá předpřipravené simulace
 • Lze používat veškeré scénáře a pacientské případy pro simulátory SimMan a SimMan 3G
 • Ovládací prvky simulace:
  • Rychle dopředu
  • Pauza
  • Přetáčet
  • Uložit/Obnovit
 • Editor profilů
 • Zobrazení budoucího vývoje klinického stavu a resuscitace pacienta
 • Integrovaný video rozbor situací
 • Zaznamenávání údajů
 • Poznámky instruktora

 

Volitelný pacientský monitor

 • Bezdrátový
 • Vysoce konfigurovatelný
 • Obsahuje:
  • EKG (2 stopy)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP (arteriální krevní tlak)
  • CVP (centrální venózní tlak)
  • PAP (pulmonální arteriální tlak)
  • PCWP (pulmonální kapilární tlak v zaklínění)
  • NIBP (neinvazivní krevní tlak)
  • TOF (Fallotova tetralogie)
  • Srdeční výdej (Cardiac Output)
  • Teplota (vnitřní a periferní)
  • Přídavné a programovatelné parametry, např. ICP (nitrolební tlak)
 • Zobrazení rentgenového snímku
 • Zobrazení 12svodového EKG
 • Zobrazení vlastních snímků/obrazů
 • Zobrazení vlastních videosekvencí
 • Saturace kyslíkem a křivka

Volitelné funkce

 • Simulovaný pacientský monitor a software
 • Přenosné kufry s měkkými bočními stranami
 • Vnitřní systém krvácení pro simulaci úrazových zranění

 Certifikace

 • CE, FCC

 

Souprava simulátoru SimMan Essential obsahuje:

 • Figurína SimMan Essential
 • Software a licence SimMan Essential
 • Tablet osobního počítače obsluhy
 • Webová kamera
 • Speciálně navržený oděv
 • 4 pacientské případy a 4 scénáře
 • jednoletá záruka od výrobce
 • Úložná taška

Volitelné příslušenství:

 • Simulovaný pacientský monitor a software (volitelná 12” a 17” obrazovka, osobní počítač s napájecí šňůrou)
 • Přenosné kufry s tvrdými bočními stranami
 • Rozšířený video systém
 • Souprava příslušenství k tabletu osobního počítače (monitor, klávesnice, myš a základnová stanice)
 • Přenosná souprava
 • Kompresor

EMS_action_simman

SimMan Essential a SimMan Essential Bleeding jsou rozšířenými simulačními systémy usnadňujícími nácvik návyků základní a rozšířené resuscitace. Tyto systémy umožňují instruktorovi účinně posuzovat znalosti jednotlivých studentů a týmů na základě realistických klinických situací.

Oba simulátory umožňují sledovat a rozpoznávat většinu vitálních funkcí. Toho se dosahuje prostřednictvím přímé interakce se simulátorem a sledováním stavu simulátoru na osobním počítači pacientského monitoru (volitelný).

FUNKCE SPOLEČNÉ PRO SIMULÁTOR SIMMAN ESSENTIAL A SIMULÁTOR SIMMAN ESSENTIAL BLEEDING

 • Rozšířené konfigurovatelné dýchací cesty – umožňují provádět simulaci obtížných případů týkajících se dýchacích cest.
 • Oči s reagujícími zorničkami a nastavitelnou funkcí mrkání.
 • Zaměření na kvalitu kardiopulmonální resuscitace (QCPR): měření a odezva dle směrnic 2000 a 2005.
 • Cévní přístup (intraoseální) prostřednictvím holeně a sterna.
 • Simulátor SimMan Essential má interní močový měchýř, který lze plnit injekční stříkačkou umělou močí.
 • Automatické ovládání simulace na základě předprogramovaných a schválených pacientských případů.

FUNKCE TÝKAJÍCÍ SE POUZE SIMULÁTORU SIMMAN ESSENTIAL BLEEDING

Kromě základních funkcí nabízených simulátorem SimMan Essential, simulátor SimMan Essential Bleeding umožňuje provádět simulaci případů nebo scénářů krvácejícího pacienta. Simulátor SimMan Essential Bleeding se dodává s moduly krvácení a zranění, které jsou zásobovány z interního zásobníku krve. Pro případy se značným krvácením lze připojit vnější jednotku pro plnění krve.

HLAVNÍ SOUČÁSTI SYSTÉMŮ SIMMAN ESSENTIAL A SIMMAN ESSENTIAL BLEEDING

 • Věrný a bezdrátový simulátor s interním napájením z baterií, interním vzduchovým kompresorem a zásobníky kapalin. Zásahy studentů jsou systémem registrovány do protokolu relace a slouží k pozdějšímu rozboru situací.
 • Aplikace instruktora (Instructor Application) řídí simulaci. Náhlavní souprava umožňuje instruktorovi simulovat interaktivní hlasovou komunikaci mezi pacientem a studentem.
 • Simulace může probíhat autonomně za použití přednastavených pacientských případů. Vývoj pacientského stavu je předprogramován a automaticky reaguje na zásahy studenta.

Také jsou obsaženy softwarové programy osobního počítače pro tvorbu a editování scénářů, také je obsažena aplikace pro simulační relace rozboru situací na základě video záznamu pořízeného pomocí webové kamery a volitelného osobního počítače pacientského monitoru.

KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM SÍTĚ WLAN

Komunikace mezi simulátory SimMan Essential a SimMan Essential Bleeding a tabletem je založena na komunikaci prostřednictvím sítě WLAN. Simulátor a osobní počítače lze také připojit ke kabelové datové síti LAN a deaktivovat komunikaci prostřednictvím sítě WLAN.